Pimpelfångst


  

Börö Centrum

Haxäng

 

Materiel till rödingens nya lekplatser, Valne

 

 Börön får påfyllning

Vy från Börön

 

 Vy från Ångsta

Fina skyltar i Valne 🎣👌😀

 

Nöjd med fångsten. 3,4 kg.

  

 

 

Storrocken.

 


Paus i kvällsfisket

 

Storöringen jagar strandnära

 


 


Just hitaför Svarthundshällarna 


 

Karstaden , Börön