OBS !!!    Enligt styrelsebeslut är det förbud  mot fiske med djuprigg och dragutter i Locknesjön.

Överträdelse beivras !