Fiskeförbud gäller i sjön från 20/9 - 30/11

Fiskeförbud i strömmande vatten 1/9-31/10 samt 15/4 - 31/5

Fast boende, kalenderår        200 kr

Dygnskort                               100 kr/dygn

3-dygnskort                          200 kr

Veckokort                              300 kr

Årskort , kalenderår               500 kr. För make/maka,sambo + 150 kr

Musviken och Sönnerviken 

16/11 -28/2 Dagkort              50 kr

3-dagarskort                         120 kr

Säsongskort                           300 kr

Ungdomar t.o.m 14 år fiskar på målmans kort.

Trollingfiske med djuprigg samt dragutter EJ tillåtet!! Överträdelse beivras.

Max 2 st spön per fiskekortsägare.

Minimimått öring-röding 35 cm.