30 ton materiel som ska bättra på/utöka rödingens lekplatser i sjön


 Calle och Bosse bygger fisksumpar till avelsfisket.

 

 

Bosse och Lennart fångar lekröding för klämning av rom och mjölke

  


Den befruktade rommen sätts ut i behållare på de nya lekplatserna.