Höst i Börön.

Forsaån med laxtrappan.

 

Spännande med blankis...

 

Sörsia ön.

  

Karstanbåthus

 

Sörsia ön igen.

 

Lekande storröding oktober 2015

Samma här.

 

Gammbåthusen i Karstan, Börön.