Ordförande:  Bo Nässen

Ledamöter:  Rolf Hansson, Bert Eric "Calle" Carlsson, Roland Persson,Lennart Pettersson och Kjell Åke Skoog.

Suppleanter : Nils-Erik Grundahl och Thomas Jönsson