Ordförande:  Bo Nässen

Ledamöter:  Rolf Hansson, Bert Eric "Calle" Carlsson,Tommy Olofsson,Lennart Pettersson och Örjan Persson.

Suppleanter : Nils-Erik Grundahl och Thomas Jönsson